Om Troens Tabernakel

VÅR MØTETID ER:
Søndag formiddag kl. 11:00

Troens Tabernakel i Vadheim er en BIBEL-TROENDE menighet som tror at Gud, i samsvar med Sitt Ord, har sendt et Budskap til den siste tidsalder som skal "vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre" (Malakias 4:5,6.)

Vi tror det pågår en restaurasjon blant Guds folk i denne tid som vil gjøre Jesu Kristi Brud rede for Herrens Andre Komme.


Vi tror at alle de "løse" endene som ned gjennom tidene ble borte ved denominelle dogmer og trosbekjennelser, nå er bundet sammen til en fullstendig helhet igjen.

Vi tror at Gud våker over Sitt Ord, for å fullbyrde Det i rette tid. Og Jesus sa, "Sannelig. Elias skal først komme, og gjenopprette alle ting" (Matteus Evg.17:11)

Vi tror de 7 Segl i Joh. Åpenbaring, Kap. 6 og 8, er åpnet gjennom den budbærer Gud sendte, William Marrion Branham. De sanne Bibeltroende kan idag ved åpenbaring klart se avdekkingen av Guddommen, og alle de andre Sannheter som har ligget skjult i Guds Ord.


 __________________________________________________


OM PROFETER

Profeter bruker ord for å omskape verden. Verden, himmelen og jorden, menn og kvinner, og alle levende ting – ble i begynnelsen skapt ved Gud's Ord.

Profeter kommer på scenen og finner at verden er i ruiner, i moralsk brudd og åndelig uorden, og de tar i bruk ord igjen for å gjenoppbygge hva menneskelig ulydighet har ødelagt.

Som deres ord går inn i alle verdens språk, så finner menn og kvinner seg selv i Gud's Nærvær, som tok del i røren av menneskelig synd for å bli irettesatt og fornyet.

Etterlatt til oss selv vender vi Gud inn til et objekt, noe som vi kan behandle, noe som vi kan bruke til vår fordel, lik en følelse, en ide, eller et bilde. Profeter forakter og håner alt slikt. De trener oss til å gi respons på Gud's Nærvær og Røst.

Profeter, dem som har til oppdrag å holde folkeslagene levende for Gud og på vakt til å lytte til Gud's Røst, bruker ikke bare ord for å definere eller identifisere hva som kan bli sett, berørt, luktet, hørt og smakt, men å senke oss ned i en verden av nærvær.

Å erfare nærvær er å gå inn i en verden med langt større realitet enn våre sanser og erfaringer er istand til å beskrive. Realiteter av kjærlighet og medlidenhet, rettferdighet og trofasthet, synd og ondskap… og Gud… Ja, for det meste Gud...

Realiteter som er Ord vekkende er hvor de fleste av verdens handlinger finner sted. Når en profet begynner å tale… så er det ikke lenger bare ”tilfeldige ord.”

Tatt fra {The Bible in Contemporary Language} av Eugene Petersons bok om Profeten Mika, omordnet og oversatt til Norsk.

_________________________________________

"Men i de dager, når den sjuende engelen blåser i basunen, når han skal løfte sin røst, da skal Gud's hemmelighet være fullendt, slik som Han forkynte for Sine tjenere profetene"

(Johannes Åpenbaring 10:7)

 

___________________________________

 

 

Klikk på bildene for å få vite mer

 WILLIAM MARRION BRANHAMS TJENESTE.

Broder William Branham var uten tvil den mest innflytelsesrike Bibelforkynner i hele vår generasjon. Mange regnet (og regner) ham for å være den Gud sendte til vår tid for å begynne en vekkelse som begynte i 1947. Og fra hans tjeneste sprang det ut en myriade  av andre forkynnere som ble kjent over hele verden.

En Historiker i den bevegelsen uttalte at William Branham var: "En profet til vår generasjon." En Pinsehistoriker skrev: "William Branham fylte de største stadioner og møtesaler over hele verden.

Fra et møte i Tacoma, Washington, USA 1948

Full Gospel Businessman's Fellowship International hadde en artikkel i 1961, hvor de skrev: "I Bibelens dager var det Guds menn som var profeter og seere. Men i alle de Hellige Opptegnelser, så var det ingen av disse som hadde en større tjeneste enn den William Branham hadde, en Gud's profet og seer. Broder Branham ble brukt av Gud, i Jesu Kristi Navn, til å reise opp døde!

Fra 1947 og inntil Herren tok ham hjem i 1965, så var hans kraftfulle tjeneste vel kjent og sett på som "Uten sammenlikning i historien av evangeliske møter." Virkningen av denne overnaturlige tjeneste til denne Gud's profet ble følt og kjent, ikke bare i Nord Amerika, men over hele vår planet!

T. L. Osborn sa dette: "William Branham kom vår vei som Gud's profet, og viste oss i det 20de århundre nøyaktig de samme ting som ble vist oss i Evangeliene."

Ønsker du å vite mere om dette Profetiske Budskap, og den unike tjeneste Gud sendte, så ta gjerne kontakt med oss. Vi oversetter og utgir taler av William M. Branham, både i hefteform, på audiokassetter og (MP3). Vi har også en video (VHS & DVD) som blant annet omhandler Broder Branhams livsfortelling med mer. 

 


"Jeg tror at når Menigheten blir virkelig kald og likegyldig, så burde Guds får på en måte flokke seg sammen og be for hverandre. Og varmen fra et virkelig godt Kristent fellesskap, å, det betyr så mye..."

"Fårenes Gode Hyrde" Phoenix, AZ. 57-0803