Hvem Var William Branham?

 

William Marrion Branham ( 6 April -1909 – 24 December 1965) var en Gud's Profet. Hans far var en Irsk-Katolsk alkoholiker og hjemmebrenner, og hans mor var en Irsk-Cherokee pike på 15 år på tiden for hans fødsel. Ledet av en Engel, reiste William Branham seg over omstendighetene av hans ungdom, og han forkynte og ba for millioner av mennesker jorden rundt med sin hillbilly Engelsk. Full Gospel Men's Voice Magasin sa i februar 1961: "I Bibelens dager var det Gud's menn som var Profeter og Seere. Men i alle de Hellige Nedtegnelser, så hadde ingen av disse en større beretning enn den til William Branham."

I Leksikonet til Pinsebevegelsens og de Kariskmatiske Bevegelser (Zondervan, 1988, på side 372) står det: "William Branham fylte de største stadioner og møtehaller i verden.' ... Og som foregangsmann av vekkelsen for helbredelsen var William Branham den opphavelige inspirasjonskilde i utviklingen av andre helbredelses-forkynnere.

Hele hensikten med William Branhams tjeneste var å vende Kristne hjerter tilbake til Skriftene og deres opplevelser å bli tilpasset til Apostlene. Hans tema var "Jesus Kristus er i går, i dag, ja til evig tid den samme." Og hans temasang var, "Bare Tro."

For mer informasjon (foreløpig bare på Engelsk) om William Marrion Branham, gå til:

www.messagehub.info

www.thefreeword.com

www.branham.org

 

OVERSATTE TALER (lyd på lyd)

Tolket til Norsk av William Reiersen og gjort tilgenglig på nett av Opstad tabernakel 


Forklaring på tallkoden: eks. 50-0405 betyr at talen er forkynt 5. april 1950. "M" betyr morgen og "E" betyr ettermiddag eller kveld. Klikk på talen for å lytte


50-0405 Ordets Forventning


55-0117 Hvordan Engelen Kom Til Meg


56-0805 Menigheten Og Dens Tilstand


56-0916 Azusa-Jubileum


56-1209E Lammet Og Duen


57-0414 Korinterbrevets Tilrettevisninger


58-0108 Håndskriften På Veggen


58-0406 Jeg Vet Min Gjenløser Lever


59-0403 Levende, Døende, Begravet, Oppstanden, Kommende


59-0404 Hva Er Guds Gjerninger


59-0510M Morsdagen


59-0815 Som Ørnen Vekker Sitt Rede


59-1125 Fra Begynnelsen Var Det Ikke Så


60-0303 Vår-regn Og Høst-regn


60-0308  Sjelne Ånder


60-0310 Elias Og Melofferet


60-0326 Uforanderlige Gud


60-0610 Den Forkastede Konge


61-0217 Dyret’s Merke


61-0428 Kom Inn I Ånden


61-0827 Nådens Budskap


62-0128M Vantro Hindrer Ikke Gud


62-0129 Forklaring Av Tjenesten


62-1104 Ordinasjon


62-1111M Innvielse


62-1124E Alle Ting I Kristus


62-1230E Mine Herrer, Er Dette Tiden


62-1231 Styrkeprøven


63-0113M Hvil Dere


63-0317M Gud Skjult Og Åpenbart I Det Ringe


63-0317E Kløften Mellom Menighetstidene og De Syv Segl


63-0609 Konferanser


63-0707 Anklagen


63-0825E Fullkommen Tro


63-0901M Tegnet


63-1028 Benådning


63-1110M Sjeler I Fangenskap Nå


63-1118 Garnet Peake’s Begravelse


63-1214 Hvorfor Lille Betlehem


64-0120 Hans Ufeilbarlige Løftes-Ord


64-0121 Gud’s Ord Kaller Til Fullstendig Atskillelse Fra Vantro


64-0205 Gud Er Sin Egen Tolk


64-0206E Gud’s Forberedte Vei For Denne Dag


64-0207 Patriarken Abraham


64-0209 Nedtelling


64-0304 Jesus Kristus, Den Samme I går, I dag, Og For Evig


64-0305 Utholdenhet


64-0307 .Vitnesbyrdet På Sjøen


64-0313 Tegnets Røst


64-0418E Jesus Holder Alle Sine Avtaler


64-0419 Rettsaken


64-0618 Gud’s Ukjente Nærvær


64-0629 Mektige Gud Avdekket


64-0705 Mesterverket


64-0719M Basunfesten


64-0719E Gå Utenfor Leiren


64-0823M A Spørsmål & Svar


64-0823M B Spørsmål & Svar


64-0823M C Spørsmål & Svar


65-0117 Paradox


65-0118 Den Motstridende Sæd


65-0120 Stol Ikke På Din Egen Forstand


65-0125 I Dag Er Dette Skriftsted Oppfylt


65-0219 I Dag Er Dette Skriftsted Oppfylt


65-0220 Gud’s Valgte Sted For Tilbedelse


65-0221M Ekteskap & Skilsmisse


65-0221E Hvem Er Denne Melkisedek


65-0418M Det Er Soloppgang


65-0424 En Ut Av En Million


65-0426  Bevise Hans Ord


65-0429 Utvelgelse Av En Brud


65-0718E Åndelig Mat I Rette Tid


65-0725E Hva Er Attraksjonen På Fjellet


65-0815 Og Visste Det Ikke


65-0822E En Tenkende Manns Filter


65-0829 Satans Eden


65-1121 Hva Hus Vil I Bygge Meg


65-1127E Jeg Har Hørt Men Nå Ser Jeg


65-1128E På En Snøhvit Due’s Vinger


65-1212 Nattverden


 
 

 

 

"Jeg elsker Ordet. Åh, jeg skulle bare ønske jeg kunne uttrykke det. Vet dere hvor jeg preker de beste talene mine? I mitt bønnerom hjemme eller et sted, i sengen. Jeg ligger om natten og blir salvet med den Hellige Ånd; jeg forkynner halve natten for meg selv."

"TROEN SOM ENGANG BLE GITT DE HELLIGE"

Chicago, 1955