LINKER TIL ANDRE AKTUELLE WEBSIDER

 

 

 

 

 

 

Traktater Fra Endetidens Budskap

 

THE FREE WORD (DET FRIE ORD)  

Denne siden er innviet for å hjelpe troenede jorden rundt til å distribuere Jesu Kristi Budskap. Alle kjente taler av William Marrion Branham som har blitt publisert av A. David Mamalis er tilgjengelige for nedlasting. Talene er på Engelsk.

 

WILLIAM BRANHAM WEBSITE & FORUM  

En side med mange aktuelle ting

 

BIBLE BELIEVERS BROADCAST, TURKEY

Radio Kringkasting av Budskapet i Tyrkia

 

VOICE OF GOD RECORDING - JEFFERSONVILLE - USA

 

 WILLIAM BRANHAM PAGE

 

LIVING WORD BROADCAST   

(Kringkastning av William Branhams taler på Engelsk)

 

WMB1 - WILLIAM BRANHAM LEGACY

Alt Om William Branham Og Jesu Kristi Tjeneste Gjennom ham.

 

 

Men of Vision

 

 

 

 

Er en praktisk arbeidene sammenslutning som mobiliserer menn til mer effektivt å hjelpe forskjellige enkeltpersoner over hele verden som har et inntrengende behov.

 

 

Menigheter som "streamer" sine møter:

 

Cloverdale Bibleway                        (Vancouver, Canada Pastor Edward Byskal)

Believers Christian Fellowship               (Ohio, USA Pastor Jeff Jenkins)

Happy Valley Church of Jesus Christ     (Tennessee, USA Pastor Donny Reagan)

Gisborne Christian Fellowship     (Gisborne, New Zealand Howard Searle)

Evening Light Tabernacle             (Louisiana, USA Pastor Tim Pruitt)

Rising Tabernakel                         (Skien - Norge Pastor Per Johannsen)

Evening Light Fellowship              (Arizona, USA Pastor Ron Peterson)

Bethel Tabernacle                          (South Carolina, Pastor Jason Watkins)

End Time Message Tabernacle   (Edmundton Canada Pastor Harold Hildebrandt)

Hicory Bible Tabernacle                (Hicory Bible Tabernacle - Pastor Barry Coffey)

 

 Andre linker:

 

 

MIFF, Med Israel for Fred

Israel Ministry of Foreign Affairs

Jerusalem Post

 

 

 

 

"Hvilken kraft troen har. Å, den går så langt over djevelens makt. Djevelen tar deg til døden, men troen ser forbi den. Djevelen viser deg gravplassen, og sier: "Dere går alle sammen." Det er riktig. Men takk Gud, vi kommer igjen. Når Jesus kommer, skal de som sover i Ham komme sammen med Ham. Så tro er mye mer kraftfullt enn noe av det djevelen har."

"II Mosebok 2"  

Chicago. IL. 1955