ILDSTØTTEN FOTOGRAFERT OVER 
WILLIAM M. BRANHAMS HODE.

I januar, 1950, ble et forunderlig bilde tatt av Douglas Studios. På bildet kommer det til syne et "Halo-liknende" Lys over Broder Branhams hode. Negativet ble brakt til George Lacy, gransker av tvilsomme dokumenter for FBI. Hans avdeling ble spurt om å avgjøre om lyset kunne ha vært et resultat av dårlig eksponering, fremkalling eller retusjering. Undersøkelsen kom fram til det faktum at den usedvanlige klarhet var avgjort forårsaket av et lys som traff negativet. Herr Lacy uttalte seg slik: "Rev. Branham, du vil dø som alle andre dødelige, men så lenge som det finnes en Kristen sivilisasjon, så vil ditt fotografi leve videre."

Det var Gud som tillot Ildstøtten å bli fotografert sammen med Sin profet i Sam Houston Coliseum i Houston, Texas, USA, 25 januar, 1950. Fullstendige detaljer er lagt fram av Broder Branham selv på audio tape med tittel: "Vi Vil Se Jesus," talt i Columbus, Ohio, USA 14 mars, 1954.

 

MYSTISK SKY PÅ ARIZONAS HIMMEL 1963!

 

 

 

 

 

 

 

Den 28 februar, 1963, like før solen gikk ned over Arizonas Vestre himmel, kom det et "TEGN" tilsyne på himlen. En påfallende vakker, men Mystisk Sky kom til syne over den nordre del av Staten. Mange mennesker tok bilder av den, og vitenskapen begynte å studere Skyen. De fikk tak i flere bilder som var tatt av folk. Det hadde blitt tatt 85 forskjellige bilder av denne Skyen, fra 35 forskjellige steder.

Selv etter alle deres vitenskapelige data var blitt studert, forble Skyen et Mysterium for dem. De kalkulerte Skyen til å være ca 50 miles lang, 30 miles bred og 26 miles oppe i atmosfæren. Vitenskapen uttalte at 26 miles oppe er det umulig for noen sky å dannes fordi det er utenfor jordens atmosfære. Nøyaktige undersøkelser beviste at det var ingen raketter, høgt flyvende fly eller romfarts utstyr som opererte i området på den tiden, til å forme slik en Sky.

Dette fotografi (venstre foto) var å finne på omslaget til "Science Magazine" 19 April 1963, og i "Life Magazine" 17 May 1963, og i "London Observer". Encyclopedia Britannica brakte detaljer om denne skyen I deres bok for 1965.

Grunnen til interessen var at den massive skyen hang på en fullstendig blå himmel og i en høyde som det ikke eksisterte noen fuktighet som kunne forme en slik sky. Vitenskapen fant aldri noen forklaring på fenomenet, og like til denne dag har denne Skyen forblitt et mysterium til alle UNNTATT DISSE SOM TROR hva Gud har gjort i de siste dager.

Ifølge Skriften, slik det står i Malakias 4:5,6; Lukas 17:30, og Johannes Åpenbaring 10:7, så lovet Gud i de siste dager før Herrens andre komme for Sin Menighet, at Han ville sende en profet for å gjenopprette Sine barns hjerter tilbake til fylden av Hans Ord, for å forberede dem for Oppstandelsen og Bortrykkelsen av Kristi Brud.

Ved "Ordet" og ved "Tegn og Undre," endog ved manifestasjonen av Messias Tegnet. William M. Branham har blitt stadfestet å være denne profet. Slik som Døperen Johannes var en forløper for Herren Jesu første komme, så kom William M. Branham I Elias Ånd og Kraft, som lovet I de nevnte Skriftsteder til å være en forløper for Herrens andre komme. Og gjennom denne profet’s tjeneste har Gud stadfestet Sitt Ord for denne dag.

 

Omtrent to måneder før Skyformasjonen kom til syne over Suset Mountain i Arizona, så kalte Gud Sin Profet tilside om morgenen den 22 desember, 1962 og viste ham et syn av Sju Mektige Engler som kom fra Evigheten for å befale ham om åpningen av  De Sju Segl i Johannes Åpenbaring, kapittel 5 til 8, og 10:1-7. Avdekkingen av de Sju Segls hemmligheter er av vital viktighet til hver Troende som venter på Herren Jesu Kristi Komme og Oppstandelsen og Bortrykkelsen som følger dette Komme.

Og den 28 februar, 1963 skjedde det - omtrent 40 miles nordvest av Tucson - da Sju Mektige Engler kom fra himmelene med lysets hastighet. Broder Branham sa at "lyden" var som lyden til et jetfly som bryter lydmuren. Han ble tatt opp i midten av disse Sju Engler. Ved å telle fra venstre til høyre, var det Sju Engler som talte og sa: "Dra tilbake til Jeffersonville. De Sju Segl av de Sju Hemmeligheter Vil Bli Åpnet. En etter En vil Vi bringe Budskapet." Atter en gang, hadde En Engel fra Guds Nærvær kommet for å Befale Profeten til å gå framover mot en ny fase av Endetidens Tjeneste. Verden og Vitenskapen så bare en Mystisk Sky, men Profeten og Bruden så en Sky med Sju Engler, som holdt hemmelighetene om de Sju Segl, som åpenbarte Jesus Kristus, den Himmelske Brudgom til SIn jordiske Brud.

For en detaljert redegjørelse av Synet og det egentlige Komme av Englene. så klikk på følgende link: The Cloud Of Angels Men før vi gjør så, la oss betrakte enda et aspekt av Skyen med Engler. La oss se nøye på Skyens form og tilsynekomsten idet de steg ned.

En dag mens som han så på dette bildet av "Skyen Med Engler", så instruerte Røsten Broder Branham til å snu bildet med klokken mot høyre. Det var da han la merke til tilsynekomsten av Kristi hode slik som Hoffman's maleri av "Kristus 33 år gammel." - Det Overnaturlige Bildet viste Hans hår så hvit som snø, som oppfyller nøyaktig Johannes Åpenbaring 1:14... 

Hans hode og hår var HVITT som ull, oså hvitt som snø;..."

Johannes' Åpenbaring av Jesus som avbildet i Kapittel 1, er bildet av en Dommer. Det Hvite håret representerer Høyeste Autoritet og beltet av gull om Hans bryst indikerer en Dommer, ikke en prest. 

Skyen er et sant "tegn" en "indentifikasjon" av Endetiden, og 'stadfester' Endetidens Profet  og Endetidens Budskap, og "Hevnens Dag fra Vår Gud."

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Jesus Kristus er den samme i går, i dag, ja til evig tid"

HEBR. 13:8