RAPPORT & VITNESBYRD FRA MENN'S KONFERANSEN

Så har vi hatt en ny velsignet konferanse for menn, denne gang på Årholt-Tunet i Vestfold. Det har igjen vært et privilegium å få være vertskap for denne week-enden. Våre temaer var: personlig lederskap, manndom (modenhet) ansvar og harmoni (enhet) i tiden som vi lever i. Den Hellige Ånd talte tydelig og klart til våre hjerter gjennom Brødrene Dale Smith, og Terry Horn fra USA, og levnet ingen tvil om betydningen av budskapene som ble forkynt.

Bro. William R. Reiersen

 

Alle de jeg har samtalt med etter konferansen sier at de ble berørt og velsignet på en helt spesiell måte, og de ser allerede fram til evt. neste konferanse. Her følger noen få vitnesbyrd:

"Møtene, som jeg hadde sett fram til lenge, var en velsignelse. Jeg tror at fokuset på lederskap, modenhet og enhet mellom brødre var veldig passende og inspirert for tiden vi lever i nå. Jeg håper det ikke blir lenge til neste gang."

"Hei broder, og tusen takk for sist, det var som vanlig en kjempestor glede å komme sammen på den måten det er med mens meetings. Jeg håper bare det blir fler sånne samlinger. Jeg tror ihvertfall alle som var der fikk merke den herlige atmosfæren som var der. Må Herren velsigne deg for at du arrangerer dette broder."
 

"Ja, jeg er enig, vi hadde en vidunderlig og velsignet tid på mennenes konferanse. Takk for alt ditt arbeide, og må Herren velsigne deg for det."

"Ja, for meg personlig var det en stor forventing å komme til denne "Menns-Konferansen." Det var min første gang, og det har vært en spesiell velsignelse. Alt som Den Hellige Ånd talte til oss denne helgen gjennom sine tjenere, og det var en vidunderlig tid sammen med alle brødrene både fra Norge og andre land. Jeg takker deg fra hele mitt hjerte for at du  arrangerer men's-metings. Det hjelper oss veldig mye, og jeg gleder meg meget til neste gang."

Gud Velsigne Deg

 

Møtene var en velsignelse, og jeg kom virkelig styrket ut av de. Mange år har det vært sommerstevnet som har vært den eneste virkerlige festen for matingen av Den Hellige Ånd. Nå fikk jeg i tillegg Men's Conference, samt at jeg nettopp var på Nieuwpoort Convention der blant annet John Andes var. Det var også et stort løft for Jesus i livet mitt. 

Gud velsigne deg for jobben du la i arrangementet.

 

 

___________________________________________________________

Her er noen bilder fra konferansen 

 

 

 

 

 

 

 

Broder Dale Smith taler om "Borgerkrig."

 

Broder Terry Horn taler om "Lederskap."

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertskapet serverte upåklagelige måltider, fra venstre: Stig, Erlend, Tor Andre, og Daniel Schille til høyre.

 

 

 

 

 

 

 


      
Bro. Freddy og Bro. Erlend synger duo.                Bro. Tor Andre sørger for lydopptakene.

 

 

Fra venstre: Bro. Dale Smith, og Bro. Terry Horn

 

 

 

 


 


 

 

 


 

"Og broder, når jeg kommer til herligheten, vil jeg gå bort til Urias og hilse på ham og si: 'Gud være lovet, for ditt vitnesbyrd betydde noe for meg på min jordiske vandring'. Jeg vil gå bort til Daniel og si: 'Du vet Daniel, da du gikk inn dit uten å frykte løvene, det vitnesbyrdet betydde noe for meg'. Ja sir!"

"Evig Liv"

Jeffersonville, 1954