Hvem Var William Branham?

 

William Marrion Branham ( 6 April -1909 – 24 December 1965) var en Gud's Profet. Hans far var en Irsk-Katolsk alkoholiker og hjemmebrenner, og hans mor var en Irsk-Cherokee pike på 15 år på tiden for hans fødsel. Ledet av en Engel, reiste William Branham seg over omstendighetene av hans ungdom, og han forkynte og ba for millioner av mennesker jorden rundt med sin hillbilly Engelsk. Full Gospel Men's Voice Magasin sa i februar 1961: "I Bibelens dager var det Gud's menn som var Profeter og Seere. Men i alle de Hellige Nedtegnelser, så hadde ingen av disse en større beretning enn den til William Branham."

I Leksikonet til Pinsebevegelsens og de Kariskmatiske Bevegelser (Zondervan, 1988, på side 372) står det: "William Branham fylte de største stadioner og møtehaller i verden.' ... Og som foregangsmann av vekkelsen for helbredelsen var William Branham den opphavelige inspirasjonskilde i utviklingen av andre helbredelses-forkynnere.

Hele hensikten med William Branhams tjeneste var å vende Kristne hjerter tilbake til Skriftene og deres opplevelser å bli tilpasset til Apostlene. Hans tema var "Jesus Kristus er i går, i dag, ja til evig tid den samme." Og hans temasang var, "Bare Tro."

For mer informasjon (foreløpig bare på Engelsk) om William Marrion Branham, gå til:

www.thefreeword.com

www.branham.org

_________________________________________________________________________
 

OVERSATTE TALER

På denne siden finner du taler av William Marrion Branham, som vi har oversatt til norsk. Det legges stadig til flere taler.

Mange av William Branhams taler er oversatt og talt inn på vanlige audiokassetter "Lyd på lyd." De kan nå også fåes i Mp3 (CD format.) Vi sender kassettliste på forespørsel.

Vi har også en Dokumentar Videofilm (DVD og VHS) som omhandler William M. Branhams Livsfortelling og tjeneste, sammen med filmen: "Dypet Kaller På Dypet." Du kan bestille filmen her: wreiers@online.no

 

 Det Talte Ord

Postboks 4, 6996 Vadheim.

 

OPPLYSNING:

Alle oversatte taler i hefteform er nå lagt inn  på ”Messagehub” hvor de kan leses evt. printes ut til et hefte ved å følge anvisningene.  Alle våre oversatte hefter er å finne på denne websiden.

Klikk på Ikonet

Message Hub

 

 

 

 

 

 

"Jeg elsker Ordet. Åh, jeg skulle bare ønske jeg kunne uttrykke det. Vet dere hvor jeg preker de beste talene mine? I mitt bønnerom hjemme eller et sted, i sengen. Jeg ligger om natten og blir salvet med den Hellige Ånd; jeg forkynner halve natten for meg selv."

"TROEN SOM ENGANG BLE GITT DE HELLIGE"

Chicago, 1955