DEN ORIGINALE SYND

Skrevet av: Tim D. Pruitt

(Med utdrag fra taler av William Branham)

Troens Grunnvoll

… Å Bevise Kristus Ved Hans Ord

 

 

Innhold…

Hva er den originale synd?

Hvem eller hva var slangen? (serpent)

Hvordan er dette bevist gjennom Bibelen?

Spørsmål & Svar.

 

Hva Er Den Originale Synd?

Bibelen i Romerbrevet 3:23 forteller oss at alle har syndet og fattet Gud's ære. Bibelen forteller oss også at fra begrepsoppfatningens tid var alle født syndere. Salme 51:7 uttaler, ”Se, i misgjerning ble jeg født, og i synd har min mor unnfanget meg.” NIV (Nye Internasjonale Versjon) oversetter dette Skriftsted slik, ”Ganske visst var jeg syndig ved fødsel, syndig fra tiden min mor unnfanget meg.” Det er innlysende fra Skriften at hvert menneske som ble født trengte gjenløsning fordi hele menneskeheten var født i synd unntatt Jesus Kristus. Hva var forskjellen mellom Jesus og resten av menneskeheten? Han var jomfrufødt og ikke født ved sex. Hva er årsaken til Jesu Kristi jomfrufødsel som kom for å gjenløse Adams falne rase? Det er en årsak til at hver person må bli født på ny. Hvorfor er dette sant, dersom vår første fødsel var korrekt? Hvis vi ikke var født syndere i en fallen tilstand ville vi ikke trenge gjenløsning.

Der er en Bibelsk sannhet til den originale synd og det er en årsak til at hver person som er født i seksuell fødsel var født i synd og må dø. Det er for denne årsak at gjenløsning forlangte at En måtte bli født uten sex (jomfrufødsel) og betale syndens straff for å lage en vei for oss slik at vi kunne bli født på ny. Noen trekker den slutning at synd kom ved tilfeldig ulydighet slik som å spise et eple eller en annen frukt som Gud fortalte dem om ikke spise av. Fortellingen er slik, at en Far hadde to barn, Adam og Eva, Faderen fortalte barna at de kunne ete av ethvert tre i Haven fordi alle trær var gode til mat, men det var et tre, treet til kunnskap om godt og ondt, som de ikke skulle ete av, for om de gjorde, så ville de visselig dø.

En dag, mens (Eva) var alene i Haven, talte en ”slange” Eva inn i å ete fra dette treet. Og hun i sin tur ga noe frukt til Adam. Etter å ha spist av dette treet, ble barna redde og gjemte seg selv fra deres Far. Faderens dom var at barna ville oppleve all slags sorg, smerte og død. Virkelig? De ville dø for å spise et eple eller en slags frukt? For en forferdelig fortelling. For en fryktelig konsekvens for å ete fra et tre. Fortellingen fortsetter, at en dag i framtiden, vil denne elskede Far sende noen av Sine barn til helvete for å brennes i ildsjøen.

Hva enn som hendte forårsaket all synd, sorg, smerte og død som oppleves i verden. Dette betyr at hvert spedbarn som blir født blind; hver morder, ekteskapsbrudd, utroskap, bekymringer, smerte, sorg og død kom ved den originale synd. Tenk på det! Denne synd forårsaket menneskehetens fordrivelse fra Edens paradis hvor alle ting var fullkommen. For å gjenløse oss fra denne synd ville det til og med nødvendiggjøre Jesu Kristi død, Gud's Sønn. Hva var den originale synd? Det måtte være en gjerning så fryktelig for denne alvorlige og fryktelige straff til å bli målt ut av en hellig og rettferdig Gud. Sannelig, det var noe mer enn å ete et eple eller noe liknende fra et tre. Søket etter svaret til dette spørsmål har ledet noen få til å tro ubibelske og latterlige tanker, slike som at Eva hadde sex med en slange. Mens disse tanker er selvsagt ikke sanne, hvordan kan man tro at en slange kunne snakke slik det er avbildet i mange bilder og fortellinger angående den originale synd?

En talende slange lyder like mye som et eventyr fra Gresk Mytologi. Vi skal ikke tro utspekulerte uttenkte eventyr da all sannhet må ha sin kilde fra Bibelen. Sannheten om den originale synd er ikke noe nytt. Opprinnelig var det en sannhet talt av Moses i Første Mosebok, men vi vil oppdage at det er også en Nytestamentlig tro. Johannes Døperen, Herren Jesus, Apostelen Paulus og Apostelen Johannes trodde og lærte denne grunnleggende sannhet som Bibelsk sannhet.

Hvem Eller Hva Var Slangen?

En vanlig Bibel leser som var lært fra barnsben av at (serpent) var en slange i et tre som på en eller annen måte overbeviste Eva til å spise et eple, skulle kunne synliggjøre en slange som kunne snakke. Men kan en slange virkelig snakke? Nøyaktig hvordan forførte slangen Eva? For å forstå dette fra et Bibelsk perspektiv, så vil du måtte fjerne disse bilder av en slange som du så som barn, slynget rundt et tre snakkende til Eva og oppdager hva Bibelen faktisk sier.

Første Mosebok 3:1 sier, ”Slangen var mer listig enn noe annet dyr som HERREN Gud hadde skapt. Han sa til kvinnen: ”Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?” Dette verset gir oss det første spor til hvem slangen var. Han var et dyr og ikke en slange eller et reptil. Han var mer ”listig” som betyr finurlig, smart, listig, slu, og sensibel enn noe annet dyr på marken. Han måtte være den høyeste ordning av dyreliv ved siden av mennesket. Han kunne resonnere og tale menneskelig språk så han måtte ha vært nær til den menneskelige rase, mye mer enn noen sjimpanse eller ape fordi han gikk oppreist slik som mennesker gjør.

Dette er innlysende fra Gud's Ord. Første Mosebok 3:14 sier: ”Så sa HERREN Gud sa til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbannet fremfor alt feet, og fremfor hvert dyr på marken. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager.” Tilsynelatende krøp han ikke på sin buk før Gud forbannet ham for ellers ville det ha vært meningsløst for Gud å forbanne ham. Det er innlysende at en del av forbannelsen var at hans form skulle bli forandret og at han ikke lenger skulle gå oppreist, men ville krype på sin buk. Så, dyret kjent som slangen (serpent) ikke var noen slange, for han kunne resonnere og snakke og gikk oppreist. Han var i stand til å forføre Eva inn i synd. Og Eva, i sin tur, ga til Adam og han deltok også i synd.

Det er svært viktig å forstå at Gud's sønner skulle produsere som Gud gjør, og det er ved åndelig mangfoldiggjørelse, ve det Talte Gud's Ord. Første Mosebok 1:27-28 sier: ”Så skapte Gud mennesket i Sitt Eget bilde, i Gud's bilde skapte Han ham; til mann og kvinne skapte Han dem. Og Gud velsignet dem, og Gud sa til dem: ”Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere. Dere skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over hver levende skapning som rører seg på jorden.” Gud skapte Adam i Første Mosebok 1:27 i Sitt bilde som er Ånd.

Johannes 4:24 sier, ”Gud er Ånd…” Selv om Gud hadde skapt Adams ånd, så hadde Han ennå ikke plassert ham i en jordisk form til Hagen. Første Mosebok 2:5 sier: ”Og det fantes ikke noe menneske som kunne dyrke jorden.”  Første Mosebok 2:7 sier, ”Og HERREN Gud formet mennesket av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel.” I Første Mosebok 1:27, ble mennesket skapt som en ånd i Gud's bilde, men likevel ikke følbar (synlig) eller fysisk med et håndgripelig legeme for det var ikke noe menneske til å dyrke jorden før Gud formet et fysisk legeme fra jordens støv. Det er lett å se ved å studere disse to skriftsteder, at Gud skapte menneskets ånd først (Første Mosebok 1:27) og deretter plasserte menneskets ånd i legemet som Han hadde formet fra jordens støv (Første Mosebok 1:27).

Det er viktig å være klar over at når Gud fortalte Adam til å bli mange og oppfylle jorden, så var han fortsatt et ”åndsmenneske” for hans ånd hadde ennå ikke blitt plassert i et jordisk legeme. La meg gjenta dette: Mens Adam fortsatt var ”åndsmenneske” og før hans legeme var formet fra jordens støv, ble Adam fortalt å være fruktbar og å mangfoldiggjøre (bli mange). Mennesket var ikke fortalt å reprodusere på et seksuelt vis. Han var fortalt som en ånd å reprodusere som Gud gjør og det var ved skapende Ord. Dog var han gitt av Gud slik at han kunne reprodusere seksuelt da Han formet hans kroppslige legeme, for den hensikt av den frie moralske vilje (påvirkning). Imidlertid var Adam instruert å produsere ved Åndelig virkemiddel og det er ved skapende Ord. 

Hver eneste sønn av Adam, som et Gud's avkom, ville da ha blitt født ved skapende Ord på samme vis som Gud reproduserer. Dette er nøyaktig måten som Gud brakte fram Jesus, den Andre Adam. Jesus var ikke født i seksuell fødsel, men ved Gud's talte Ord. Gud skapte en Blodcelle (både egg og sæd) og plasserte det i Jomfru Maria ved den Hellige Ånds overskygging. Kjødet ble da formet rundet dette skapte Blodcelle og formet Jesu legeme. Når vi er født på ny av den Andre Adam, så er også vi født av Ånden ved Ordet, i måten at vi var antatt å ha vært før menneskets fall. Første Peters Brev 1:23 sier, ”dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved Gud's Ord som lever og blir til evig tid.”

Vi vet at vår første fødsel var feil fordi vi må bli født på ny. Med vår første fødsel er vi født inn i synd og død og alt som følger. Med den andre fødsel er vi født inn til Evig Liv og all den glede som følger. Her er den Bibelske opptegnelse av hva som hendte i Edens Hage. Bibelen sier at Eva var fristet ved (serpent) slangen. Det står i Første Mosebok 3:1, ”Slangen (serpent) var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort.” Dette dyret var så nært til et menneskelig vesen (og likevel var et dyr) som kunne resonnere (tenke over ting) og snakke. Han var et oppreist skapelse og var noe mellom en sjimpanse og et menneske, men nærmere et menneske. Han var så nær til å være menneskelig at hans sæd kunne, og blandet seg med det av kvinnen og fikk henne til å unnfange.

Da dette skjedde, så forbannet Gud slangen (serpent). Han forandret hvert bein i serpent’s kropp slik at han måtte krype som en slange. Vitenskapen kan prøve alt den ønsker, med den vil ikke finne den tapte link. Gud sørget for det. Mennesket er smart og han kan se en menneskelig forening med dyr og han prøver å bevise det ved utvikling. Det er ingen utvikling, men mennesket og dyr blandet seg. Dette er ett av Gud's mysterier som har forblitt skjult, men her er det åpenbart. Det skjedde rett der tilbake i midten av Eden da Eva vendte seg bort fra Livet for å akseptere død.

Var Det Slangens Sæd?

Bibelen uttrykker dette klart. Første Mosebok 3:14-15 sier, ”Så sa HERREN Gud til slangen: ”Fordi du har gjort dette, skal du være forbannet fremfor alt feet, og fremfor hvert dyr på marken. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager: Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din sæd og hennes Sæd. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse Hans hæl.” Som dere kan se i vers 15, så hadde slangen en sæd eller et avkom – ”mellom din sæd (serpent) og hennes sæd.” Så hvis språk betyr noe, da hadde slangen en sæd eller avkom.

Legg igjen merke til hva Gud sa til dem i hagen. ”Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din sæd og hennes Sæd. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse Hans hæl.” Hvis vi gir anerkjennelse til Bibelen at kvinnen hadde en Sæd, Jesus, da må sannelig også slangen hatt en sæd. Det er ingen Bibelstudent som ikke vet at kvinnens Sæd var Kristus Som kom ved Gud's medvirkning, atskilt fra menneskelig samkvem. Det er også like godt kjent at den forutsagte knusing av slangens hode faktisk var en profeti om hva Kristus ville oppnå imot Satan på korset. Der på korset ville Kristus knuse Satans hode, mens Satan ville knuse Herrens hæl. Dette avsnitt var definitivt en Kristi profeti, (kvinnens Sæd). Gjenløseren skulle komme ved kvinnen, og henne alene, uten menneskets overensstemmelse gjennom seksuelt samkvem. Dette syndfrie Menneske ville knuse hodet til slangen ved Golgata og i neste omgang ville Jesus (kvinnens Sæd) bli knust i hælen (i Hans menneskelighet hvor Han vandret på jorden).

Kunnskapens Tre Var Ikke For Føde

Første Mosebok 3:2-3 sier, ”Men kvinnen svarte slangen: ”Vi kan ete frukten av trærne i hagen, men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, ellers skal dere dø.” Gud hadde plassert to trær framfor dem, Livets Tre som var symbolsk på Jesus Kristus og treet til godt og ondt, som var symbolsk på synd og død og djevelen. Et Tre var Liv og det andre var dødens tre. Frukten på dødens tre var kunnskap. Første Mosebok 2:9 sier, ”HERREN Gud lot hvert tre som er en lyst å se på og godt å spise av, vokse opp fra jorden. Livets Tre sto også midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt.”

Mennesket er i sin frie vilje. Dette er ulikt dyrene som har ingen mulighet til å velge angående rett eller galt. Mennesket var skapt i Gud's bilde så han var ikke en robot eller en som ikke kunne velge. Gud plasserte to trær framfor menneskeheten – Livets Tre og Dødens Tre. De kunne spise av ethvert annet tre men ble advart å ikke ta del av Dødens Tre. Frukten av dette treet ville gi kunnskap og gjøre den som spiser vis og ville åpne spiserens øyne til deres seksualitet. Ved å spise av dette tre, ville Eva miste hennes uskyldighet av hennes nakenhet.

Den Gamle Slange (serpent)

Bibelen identifiserer den gamle (oldtidens) slange som Satan som forfører hele verden. Johannes Åpenbaring 12:9 sier, ”Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham.” Satan er en fallen engel, en ond ånd. En ånd trenger et legeme for å bli følbar. Det var et dyr i Hagen som var nest etter mennesket som djevelen kunne gå inn i. I å bruke slangen (serpent) kunne han snakke til Eva. Det var mens hun lyttet til Satan, som brukte dyret (serpent) å tale gjennom, at Eva lærte om hennes nakenhet.

Slangen fortalte henne at hun var naken, for Gud spurte i Første Mosebok 3:11 ”Da sa Han: ”Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du ett av det tre som Jeg forbød deg å ete av?” Eva hadde spist av denne frukten slik som den ekteskapsbryterske kvinnen i Salomos Ordspråk 30:20, ”Dette er skjøgens vei: Hun spiser og tørker seg rundt munnen, og sier: ”Jeg har ikke gjort noen misgjerning.” Eva unnfanget også fra denne frukt eller sæd som hun hadde spist og brakte fram Kain. Første Johannes Brev 3:12 sier, ”Ikke som Kain, som var av den onde…” Ikke bare tok Eva del av denne kunnskap og lærte om hennes nakenhet, men hun ga til Adam og unnfanget fra ham. Første Mosebok 3:6-7 sier, “Da kvinnen så at treet var godt å ete av, at det var lyst for øynene og et tre til begjær siden det kunne gi forstand, tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var hos henne, og han åt. Da ble øynene åpnet på dem begge, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblad og dekket seg nedentil.”

Vi har så langt oppdaget at mennesket skulle leve ved Livets Tre, men valgte i stedet å ta del i Dødens Tre. I å gjøre så, ville mennesket lære om sin nakenhet eller sin seksualitet. Slangen, et oppreist dyr som var nest etter mennesket, var i stand til å blande sin sæd med mennesket. Han forførte Eva til å finne hennes seksualitet og hun brakte fram Kain, hennes førstefødte, som var av den onde. Hun gav også til sin mann og ved ham unnfanget og brakte Abel. På grunn av denne feilaktige fødsel, ville hvert barn som nå blir født av sex til død med syndens natur som styrer i deres liv. Da Adam og Eva hørte Gud's Røst, så gjemte de seg. Første Mosebok 3:7 sier, ”Da ble øynene åpnet på dem begge, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblad og dekket seg nedentil.” Legg merke til: De dekket til den delen av deres legemer de hadde syndet med! De dekket ikke til deres munn, men deres nakenhet! Dette er et videre bevis på dette i Gud's dom. Gud er rettferdig og gir straff som passer til forbrytelsen. Første Mosebok 3:16 sier, ”Til kvinnen sa Han, Jeg skal gjøre din smerte overmåte stor, særlig i ditt svangerskap. Med smert skal du føde barn. Din lyst skal stå til din mann, men han skal råde over deg.”

Legg merke til: Han forbannet ikke hennes munn! Han forbannet hennes morsliv og unnfangelse! Hun hadde unnfanget ved denne handling og hennes unnfangelse ville vokse. Faktum var at hun ville bringe fram tvillinger, Kain og Abel. På grunn av dette, ville barnefødsel bli brakt fram i smerte og ikke ved det Talte Ord. Første Mosebok 3:16 sier, ” Din lyst skal stå til din mann, men han skal råde over deg.” Gud er bestemt i å gi Sine befalinger til henne. Strengt angriper Han kvinnen at hennes lyst (attrå og lengsel) etter seksuelt behov kun skulle være med hennes mann.  Dette er også erklært i Hebreerbrevet 13:4 som sier, ”Ekteskapet skal holdes i ære blant alle, og ektesengen skal holdes usmittet, for horkarlene og ekteskapsbrytere skal Gud dømme.” Seksuelt samkvem ville bare være akseptert i ekteskapet; i motsatt fall er det en alvorlig synd.

Og Adam Ble Ikke Forført.

Første Timoteus 2:14 sier, ”Og Adam ble ikke forført, men kvinnen ble forført og falt i overtredelse.” Adam visste hva som hadde skjedd og dens konsekvenser og behøvde ikke å dø, men raskt tok han Eva til seg, og ved å gjøre det, så falt han med henne. Gud måtte ta Seg av dem begge. Dette var nøyaktig hva den Andra Adam, Kristus, gjorde for oss. Andre Korinterbrev 5:21 sier, ”For Han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle bli Gud's rettferdighet i Ham.” Første Mosebok 3:17-19 sier, ”Til Adam sa Han: “Fordi du fulgte din hustrus røst og åt av treet som Jeg gav deg et bud om og sa: “Du skal ikke ete av det”, så skal jorden vare forbannet for din skyld. Med smerte skal du ete av den alle ditt livs dager. Torner og tistler skal den frambære for deg, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden. For av den er du tatt. For støv er du, og til støv skal du vende tilbake.”

Gud forbannet marken på grunn av Adams overtredelse. Ikke bare ville han miste Paradiset som han styrte og hadde herredømmet over ved Ordet, men jorden fra hvor han ble tatt ville også være forbannet. Hans legeme av støv ville miste dets udødelighet og torner og tistler og hjemsøkelse ville plage ham inntil hans legeme tilslutt vendte tilbake til støvet fra hvor det var tatt. Likevel, gjennom den Andre Adam, at en dag vil selve denne ting bli omstøtt. Ikke bare vil synd ble beseiret, men våre legemer vil også bli forvandlet. Første Korinterbrev 15:51-54 sier, ”Se, jeg sier dere en hemmelighet: vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, I ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Når så dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet og dette dødelige er blitt ikledd, da skal det gå i oppfyllelse, det ord som er skrevet: Esaias 25:8, ”Døden er oppslukt til seier.”

Første Mosebok 4:1-2 sier, ”Og Adam kjente sin hustru Eva; og hun ble med barn og fødte Kain og sa: ”Jeg har fått en mann fra Herren. Så fødte hun igjen, og fikk hans bror Abel.” Bibelen nevner ikke i dette verset om slangen som også kjente Eva kjødelig for det hadde allerede blitt nevnt i kapittel 2. Skriften ganske enkelt tar opp fortellingen og forteller oss at tvillinger er født fra disse unnfangelser og at Eva sa at en av dem var fra Herren. Det er tydelig at alt liv kommer fra Gud og på denne måte, Kain var fra Herren. Dog var han av den onde. I Johannes Brev 3:12 står det, ”Ikke som Kain, som var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han ham? Fordi gjerningene hans var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige.”

Legg merke til, kampen begynner øyeblikkelig mellom de to sæder og hatet overvinner Kain så mye at han dreper Abel. Kain, den onde, drepte sin bror og Gud sendte ham bort fra Adams familie til landet Nod. Slik har dere Kains avstamming som ikke går tilbake til Adam, og det er en atskilt opptegnelse av hans avstamming. Legg videre merke til at Adams bok om etterkommere ikke inkluderer Kain som ikke er nevnt i boken om Adams generasjon. Første Mosebok 5:1-4 sier, ”Dette er Adams slektsbok. På den dag Gud skapte mennesket, gjorde Han det i Gud's liknelse. Til mann og kvinne skapte Han dem, og Han velsignet dem og kalte dem ved deres navn Adam, på den dag Han skapte dem. Adam levde i hundre og tretti år, så ble han far til en sønn i sin egen liknelse, etter sitt bilde, og kalte ham Set. Etter at han hadde blitt far til Set, ble Adams dager åtte hundre år, og han ble far til sønner og døtre. Adams rase er også kjent som Gud's sønner, som var et rettferdig folk.

Hebreerbrevet 11:4 forteller oss, ”Ved tro bar Abel fram for Gud et mye bedre offer enn Kain bar fram. Ved den fikk han det vitnesbyrdet at han var rettferdig, idet Gud Selv vitnet om gavene hans. Og ved den taler han ennå, selv om han er død.” De var rettferdige på grunn av et blodoffer til en uskyldig erstatning som de kalte på Herrens Navn. Første Mosebok 4:26 sier, ”Også Set fikk en sønn, og kalte ham Enosj. På den dagen begynte de å påkalle HERRENS Navn. Men Kains etterkommere var onde, og fra denne avstamming kom det mordere. Første Mosebok 4:23-24, ”Så sa Lamek til sine to hustruer: “Ada og Stilla, hør min røst, Lamek's hustruer, lytt til mine ord! For jeg dreper en mann til gjengjeld for mitt sår, og en unggutt til gjengjeld for min skramme. Om Kain skal bli hevnet sju ganger, så skal Lamek bli hevnet syttisju ganger.”

I Noahs tid, kom de to raser sammen og Kains etterkommere og Adams rase ble blandet sammen. I å gjøre dette fikk Gud til å ødelegge jorden på grunn av ondskapens forøking. Første Mosebok 6:1-2 sier, ”Da menneskene begynte å bli mange ut over jorden, og de fikk døtre, skjedde det: Gud's sønner så menneskenes døtre, at de var vakre. Blant dem tok de seg hustruer, dem de selv valgte. Adams sønner tok Kains døtre og gjennom disse døtrene gjorde det at denne avstamming klarte seg gjennom vannflommen. Kains avstamming var blandet blant hele menneskeheten. Denne sannhet om slangens sæd var kjent gjennom tidsaldrene. Likevel, som mange andre sannheter, så var den ikke fullt ut gjenopprettet i reformasjonen. Johannes Døperen kjente denne sannhet. Han gjenkjente dette i menn som ikke ville motta Ordet. Matteus 3:7 sier, ”Men da han så at mange av fariseerne og saddukeerne kom til hans dåp, sa han til dem: “Dere giftslangers avkom! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vreden?”

Jesus lærte også denne sannhet. I Matteus 12:34 står det, ”Giftslangers avkom! Hvordan kan dere som er onde, tale noe godt? For det hjertet flyter over av, det taler munnen.” Også Matteus 23:33 ”Slanger! Giftslangers avkom! Hvordan kan dere flykte fra helvetets dom?” Jødene krevde å være Abrahams barn, og fysisk kunne de spore tilbake til ham. Likevel så var ikke den Jødiske rase eksakt ren. Johannes Evg. 8:39-44 sier, “De svarte med å si til Ham: “Abraham er vår far.” Jesus sa til dem: ”Hvis dere var Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger. Men nå forsøker dere å drepe Meg, et Menneske som har fortalt dere sannheten som Jeg har hørt fra Gud. Abraham gjorde ikke slikt. Dere gjør deres fars gjerninger.” Da sa de til Ham: “Vi ble ikke født I hor. Vi har én Far – Gud.” ”Jesus sa til dem: ”Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket Meg, for Jeg er utgått fra Gud og kommet hit. Jeg er heller ikke kommet av Meg Selv, men Han sendte Meg. Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand til å høre Mitt Ord. Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.”

Disse Jøder gjorde krav på å være av Gud, men Jesus fortalte dem at de var ikke av Gud men at deres far var djevelen som var en morder fra begynnelsen. De protesterte og diskuterte punktet ved å si, "Vi er ikke født i hor." Jesus var Guds jomfrufødte Sønn - kvinnens Løftes-Sæd. Maria (kvinnen) hadde ingen sæd men denne Sæden var skapt i Maria vedoverskyggingen av den Hellige Ånd. Jesus var unnfanget ved det Talte Ord og var Guds skapelse. Slangens sæd knuste denne Sæd (Jesus) ved Golgata. Jeg spør dere. "Hvem knuste Ham? Var det menn eller slanger?" Hvis menn, da var sannelig slangens sæd i kjøtt.

Apostelen Paulus lærte også denne samme sannhet i Andre Korinterbrev 11:2-3, "For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. For jeg gar forlovet dere med én mann, så jeg kan framstille dere som en ren jomfru for Kristus. Men jeg frykter for at slik som slangen forførte Eva med sin list, slik vil også tankene deres bli fordervet, og drevet bort fra den enfoldige troskap mot Kristus." Han fortalte Korinter-menigheten at han hadde forlovet dem til en ektemann (Kristus) og begjærte å framstille dem som en ærbar (ren, ubesmittet) jomfru, men han fryktet at de ville bli besmittet (miste dere jomfruelighet) slik som Eva da slangen dåret henne. Eva var gift med Adam men mistet hennes status som en ærbar jomfru til slangen og ble besmittet da slangen ga henne kunnskap om at hun var naken.

Hvem Er Slangens Sæd Og Hvem Er Guds Barn?

Jesus fortalte en liknelse av de to såmenn i Matteus 13:37-42, "Han svarte og sa til dem: "Den som sådde det gode såkornet, er Menneskesønnen. Åkeren er verden, det gode såkornet er rikets barn, men ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er tidens ende, og høstarbeiderne er englene. Som når ugresset blir samlet sammen og brent på ilden, slik skal det være ved denne tidens ende. Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle sammen og ta ut alt som er til anstøt, og dem som driver med lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners gnissel.

Her forteller Jesus oss likefram at verden ble sådd med to sæder: rikets barn og den ondes barn. En Sæd ble sådd ved Kristus, Menneskesønnen, som var Livets Tre, og den andre ble sådd av djevelen. Djevelens barn vil bli kastet inn i ildovnen. Det vil imidlertid ikke vare ett av Guds barn i helvete.

Hva er forskjellen mellom disse to sæder? I Åpenbaringsboken kapittel 1:3, er det sju menigheter som representerer sju tidsaldre hvor Gud vil ta Seg av menigheten. Hver menighetstid slutter med den samme påminnelse. "Den som har øre, la ham (den individuelle) høre hva Ånden sier til menighetene." Ånden gir Ordet. Han har sannheten for hver tidsalder. Hver tidsalder har sine egne utvalgte, og den utvalgte gruppe 'hørte alltid Ordet,' og tok imot Det, og beviste at de hadde Sæden inni seg. Johannes Evg. 8:47 sier, "Den som er av Gud hører Guds Ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er av Gud."

I oppsummering forklarer denne Bibelske sannhet fullstendig hvorfor Gjenløseren, vår Herre Jesus måtte bli født i en Jomfrufødsel atskilt fra sex. Det forklarer også hvorfor alle mennesker født i sex må ha en ny fødsel. Johannes Evg. 3:3 sier, "Jesus svarte og sa til ham: "Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike."

 

 Phone: 318-927-5211 www.eveninglight.net eltlibrary@gmail.com

Evening Light Tabernacle 546 White Oak Road Homer, Louisiana 71040

 

 

 

 

 

 


 

PROFET-ORDET

"Jeg kan se det mest dramatiske bildet i hele Bibelen. Jeg kan se den store Jehova Gud, Som dekket hele rommet og all tid, hvor du kunne se for evig og alltid, og aldri se begynnelsen av Hans Vesen eller Hans ende

Jeg kan se det alt komme ned lik en trakt i fire små bokstaver, love. (kjærlighet)

Han kunne ikke tåle å se Sin sønn og datter gå bort i unåde. Så sa Han: "Jeg vil sette fiendskap mellom din Sæd og slangens sæd."

Fra Talen: "Gud's Tilveiebrakte Vei Å Ta Hånd Om Synd." (Phoenix. AZ. 54-0503)